Kolejne kominy na tej inwestycji

Trwają prace nad montażem kolejnych dwóch kominów FSA w fabryce producenta karmy dla zwierząt.

O tej inwestycji dla której przygotowaliśmy systemy odprowadzania spalin pisaliśmy również tutaj.
Nasza firma zaprojektowała, wyprodukowała i przeprowadziła nadzór nad montażem kolejnych kominów
o średnicy 711mm i wysokości 17,5m z zaizolowanym wkładem DN 550mm.

Kominy posłużą do odprowadzania spalin z kotłów parowych.

Jest to bardzo duża inwestycja, a dowodem na to może być fakt, że zamontowanych zastało już tam łącznie
6 naszych kominów przemysłowych tego typu.

Transport i rozładunek komina FSA
Transport i rozładunek
Podnoszenie komina z uźyciem dźwigów
Podnoszenie 1-ego komina przy użyciu 2 dźwigów
Montaż stalowych kominów wolnostojących FSA
W tym roku montujemy tu 2 kolejne kominy
prace montażowe na kominie
Prace montażowe
wyprawki montażowe - komin przemysłowy
Wyprawki
kominy typu FSA po montażu
Efekt końcowy