Oferta obejmuje nie tylko kominy

Jesteśmy nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem. Oferujemy szeroką gamę innowacyjnych produktów o wysokiej jakości.

Ciągły rozwój naszych produktów jest częścią polityki firmy. Staramy się nadążać za szybko rozwijającym się rynkiem techniki cieplnej, zwracając szczególną uwagę na wzrastającą potrzebę ochrony środowiska pod względem emisji spalin oraz hałasu.

Nasz program produkcyjny zapewnia kompleksowe rozwiązania odprowadzania spalin. Począwszy od, tłumienia hałasu, kompensacji wydłużeń cieplnych, kompensacji drgań, zabezpieczenia przeciwwybuchowego układów spalinowych, filtracji, regulacji strumienia spalin, oraz sterowania i rozdziałem strumienia spalin. Oferta uzupełniająca obejmuje następujące urządzenia wspomagające odprowadzenie spalin:

➤ tłumiki hałasu

➤ stalowe kompensatory wydłużeń

➤ tłumiki drgań

➤ zawory przeciwwybuchowe

➤ klapy przeciw implozyjne

➤ klapy spalinowe

➤ neutralizatory kondensatu.