Modernizacja biogazowni kontenerowej

W projekcie zastosowaliśmy układ wydechowy z 4 agregatów przechodzący na kolektorze zbiorczym w DW-KL o średnicy wewnętrznej 600 mm.

Podkonstrukcja dla tej inwestycji została wykonana w całości przez nasz zespół. W systemie zamontowane zostały klapy odcinające oraz 2 klapy przeciwwybuchowe pozwalające na niezależny serwis na poszczególnym odcinku układu.

Zdjęcie z drona
agregaty kontenerowe
Agregaty kontenerowe – na zdjęciu widoczne fragmenty starej instalacji